Toplumda son zamanlarda maalesef düzeltme işaretinin kalktığına, artık kullanılmadığına dair yaygın bir kanı var. Ancak bu işaret kalkmamıştır, TDK'nın da belirttiği kurallar içerisinde bu işareti kullanmak gerekir.

Bir kural örneği:
1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur:

  • adet (sayı) > âdet (gelenek, alışkanlık);
  • aşık (eklem kemiği) > âşık (vurgun, tutkun);
  • şura (şu yer) > şûra (danışma kurulu).


2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren bazı kelimelerle özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine düzeltme işareti konur: tezgâh, yadigâr, Nigâr; dükkân, kâğıt, Hakkâri, Kâzım; mahkûm, sükût.

Kaynak: TDK (Türk Dil Kurumu)

Diğerleri için ayrıca bakınız->> Düzeltme işareti ve kullanıldığı yerler