Ehliyetim yurtdışında geçerli mi? Uluslararası Sürücü Belgesi. Türkiye'den aldığımız ehliyet yurtdışında geçerli mi?

- Türkiye'den alınan sürücü belgesiyle tüm dünyas ülkelerinde 6 ay süreyle araç kullanılabilir. Altı ayın sonunda ya ülkeye giriş-çıkş yapmak ya da o ülkenin sürücü belgesini almak gerekir.

- Sadece Yunanistan'da "Beynelmilel (uluslararası) Sürücü Belgesi" almış olan araç sahipleri araç kullanma hakkında sahiptir.

-Uluslararası Sürücü Belgesi, Türkiye Turing ve Otomobilciler Kurumundan alınabilir.

-------------------------------------------------
Ülkeler arasında farklı uygulamalar olduğundan gideceğiniz ülkenin mevzuat hükümleri geçerlidir. Ancak, Türkiye Turing ve Otomobilciler Kurumundan "Uluslararası Sürücü belgesi " alınması halinde, bu belge ile yabancı ülkelerde 1 yıl araç kullanabilmektedir.

Adres : GMK Bulvarı Kültür Sk., No: 11 Tandoğan Ankara
Tel : 0 312 2293806
Web adresi: Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu
-----------------------
Uluslararası Sürücü Belgesi (IDP), 19 Eylül 1949’da Cenevre’de imzalanan “Uluslararası Karayolu Trafiği Sözleşmesi” doğrultusunda düzenlenen, vatandaşların ikamet ettikleri ülke dışında sorunsuz taşıt kullanabilmelerini sağlayan belgedir.

Belgenin ülkemizdeki düzenleme yetkisi; 18.10.1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2918 sayılı Trafik Kanunu 38/son maddesi ve bu kanuna istinaden çıkarılmış, 18.07.1997 tarih ve 23053 Mük. Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 80nci maddesine göre Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na verilmiştir.

1 yıllık süre ile geçerli olan belgenin şekli, içeriği ve süresi 200’ e yakın ülkenin taraf olduğu Uluslararası Anlaşmalarla standartlaştırılmıştır. Bu işlemde, en az 1 yıl geçerliliği olan Ulusal Sürücü Belgesinin aslı kesinlikle görülmelidir.
Belge için gerekli evrak;

T.C.Vatandaşları İçin
-Sürücü Belgesi aslı,

-TC kimlik numarası, (Ehliyetinde T.C. Kimlik numarası yazmayan müracaat sahiplerinin kimlik aslı veya fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir)

-2 Fotoğraf

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin
-Sürücü Belgesi aslı,

-2 Fotoğraf,

-Sürücü Belgesinin Diplomatik Temsilcilik (Konsolosluk veya Büyükelçilik) Onaylı TercümeUluslararasi Sürücü Belgesi, ilgili Uluslararasi Anlaşma geregi, düzenlendiği ülkede geçersizdir. Bu belge Uluslararası anlaşmaya taraf pek çok dünya ülkesinde geçerlidir. Bunun tek şartı, o ülkede turist olarak bulunmak ve daimi ikametinin olmamasıdır.
Belgenin geçerliliği düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Bu sebeple ibraz edilen sürücü belgesinin de en az 1 yıl geçerliliği olması istenir.
Devletin mali mevzuatina göre, Uluslararası Sürücü Belgesinin harç tutarları her sene başında yeniden düzenlenmektedir. Ayni mevzuata göre; belgenin yenilenmesi için eskisini iade edenlere harç indirimi uygulanabilmektedir.

İlk Alım Ehliyet Harç KDV TOPLAM
107,46 193,40 19,34 320,20 TL.
Yenileme Ehliyet Harç KDV TOPLAM
107,46 48,35 19,34 175,15 TL.


Not :
Belge ücretleri ödemeleri İstanbul ve Ankara Bürosu dışında kredi kartı ile yapılamamaktadır!