Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork. (atasözü)
Duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.