Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:
deri altı,
su altı,
toprak altı,
yer altı (yüzey);
arka üstü,
böbrek üstü bezi,
tepe üstü (en yüksek nokta).