ütopik Fransızca utopique "Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca hayalî karşılığı önerilmiştir.