Reklam
Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  mrtbl Misafir

  Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerine Kaynak Kitap Tavsiye

  Bir Türkçe öğretmeninin elinde mutlaka bulunması gereken veya mutlaka okuması gereken kitaplar hangileridir? Hem mesleki hem kişisel gelişimimiz açısından hangi kitapları tavsiye edersiniz? Derslere yardımcı kaynak kitaplar da olabilir. Teşekkür ediyorum şimdiden.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Kitap Tavsiye

  Alıntı mrtbl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bir Türkçe öğretmeninin elinde mutlaka bulunması gereken veya mutlaka okuması gereken kitaplar hangileridir? Hem mesleki hem kişisel gelişimimiz açısından hangi kitapları tavsiye edersiniz? Derslere yardımcı kaynak kitaplar da olabilir. Teşekkür ediyorum şimdiden.

  • Adorno, Theodor W, Edebiyat Yazıları, İstanbul, 2004.
  • Akarsu, Bedia, Wilhelm Won Homboldt’de, Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul, 1998.
  • Akı, Niyazi, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi 1., İstanbul, 1989.
  • Akı, Niyazi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İnsan- Eser- Fikir-Üslûp, İstanbul, 1960.
  • Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Ankara, 1993.
  • Aktaş, Şerif, Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Ankara, 1998.
  • Aktaş, Şerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara, 1984.
  • Aktaş, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1., Ankara, 1996.
  • Akyüz Kenan, “Türk Edebiyatı” Maddesi, İslam Ansk., Ankara, 1988.
  • Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul, 1990.
  • Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Ankara, 1953.
  • Alangu, Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikâye Ve Roman, İstanbul, 1965.
  • Altuğ, Taylan, Dile Gelen Felsefe, İstanbul, 2001.
  • Aytaç, Gürsel, Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler, Ankara, 1990.
  • Aytaç, Gürsel, Edebiyat Yazıları 3 Cilt, Ankara, 1991-1995.
  • Aytaç, Gürsel, Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul, 1999.
  • Aytaç, Gürsel, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara, 1997.
  • Banguoğlu, Tansin, Türkçenin Grameri, Ankara, 1986.
  • Barthes, Roland, Göstergebilimsel Serüven, İstanbul, 1993.
  • Barthes, Roland, Yazı Ve Yorum, İstanbul, 1999.
  • Bezirci, Asım, İkinci Yeni Olayı, İstanbul, 1974.
  • Birand, Kamiran, Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimat’a Tesirleri, Ankara, 1998.
  • Bolay, Süleyman Hayri, Felsefeye Giriş, Ankara, 2004.
  • Burian, Orhan, Denemeler ve Eleştiriler, İstanbul, 1993.
  • Cassirer, Ernest, İnsan Üstüne Bir Deneme, İstanbul, 1980.
  • Cömert, Bedrettin, Croce’nin Estetiği, İstanbul, 1979.
  • Deleroix, Maurice, Hallyn, Fernand, İntroduction Aux Etudes Literaires (Methodes Du Du Texte), Paris, 1987.
  • Demircan, Ömer, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul, 2001.
  • Demircan, Ömer, Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni, Ankara, 1979.
  • Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, 1983.
  • Doğan, Ayhan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Yeni Oluşumlar, Ankara, 1999.
  • Eagleton, Terry, Edebiyat Kuramı, İstanbul, 1990.
  • Eagleton, Terry, Estetiğin İdeolojisi, İstanbul, 1988.
  • Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul, 2001.
  • Eco, Umberto, Sanat ve Güzellik, İstanbul, 19998.
  • Emiroğlu,, Öztürk, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, Varsav, 2001.
  • Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul, 2001.
  • Enginün, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, 1983.
  • Ercilasın, Bilge, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, 1.Türkçü Tenkit, Ankara, 1995.
  • Ercilasın, Bilge, Servet-İ Fünûn’da Edebî Tenkit, Ankara, 1981.
  • Eroğlu, Ebubekir, Modern Türk Şiirinin Doğası, İstanbul, 1993.
  • Fehhi, (Kalpakçıoğlu), Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul, 1981.
  • Göktürk, Akşit, Sözün Ötesi, İstanbul, 1997.
  • Hilav, Selahattin, Edebiyat Yazıları, İstanbul, 1987.
  • İlaydın, Hikmet, Türk Edebiyatında Nazım, Ankara, 1997.
  • İnce, Özdemir, Şiir ve Gerçeklik, İstanbul, 1985.
  • İnce, Özdemir, Yazınsal Söylem Üzerine, İstanbul, 1993.
  • Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı, C.4., İstanbul, 2001.
  • Kagan, M. Estetik ve Sanat Dersleri, İstanbul, 1982.
  • Kahraman, Hasan Bülent, Türk Şiiri, Modernizm, Şiir, İstanbul, 2000.
  • Kaplan, Mehmet, Cumhuriyet Devri, Türk Şiiri, İstanbul, 1975b.
  • Kaplan, Mehmet, Edebiyatımızın İçinden, İstanbul, 1982.
  • Kaplan, Mehmet, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, İstanbul, 1982.
  • Kaplan, Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, C.2, İstanbul, 1994.
  • Kaplan, Mehmet, (ve diğerleri), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, C.2., İstanbul, 1978.
  • Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I, İstanbul, 1953.
  • Kaplan, Mehmet, Tevfik Fikret: Devir, Şahsiyet, Eser, İstanbul, 1971.
  • Kaygı, Abdullah, Edebiyat Ve Varlık, 1995.
  • Köprülü, M.Fuat, Edebiyat Araştırmaları- Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri, Ankara, 1966.
  • Köprülüzade, M.Fuat, Bugünkü Edebiyat, İstanbul, 1924.
  • Kudret (Solok), Cevdet, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, İstanbul, 1990.
  • Lenoir, Beatrice, Sanat Yapıtı, İstanbul, 2003.
  • Levent, Agah S., Türk Dilinde Gelişme Ve Sadeleşme Evreleri, Ankara, 1972.
  • Mengüşoğlu, Takiyeddin, İnsan Felsefesi, İstanbul, 1998.
  • Moran, B., Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, 1991.
  • Moran, Berna, Edebiyat Üzerine Makaleler, Röportajlar, İstanbul, 2004.
  • Mutluay Rauf, 50.Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul, 1976.
  • Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, İstanbul, 1970.
  • Okay, Orhan, Yirminci Yüzyılın Başından Cumhuriyete Yeni Türk Şiiri, Türk Dili Dergisi, Ankara, 1992.
  • Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Ankara, 1993.
  • Oktay, Ahmet, İnsan Yazar Kitap, İstanbul, 1995.
  • Oktay, Ahmet, Sanat Ve Siyaset, İstanbul, 1993.
  • Oktay, Ahmet, Yazın İletişim İdeoloji, İstanbul, 1982.
  • Ortaylı, İlber, “Tanzimat Adamı Ve Tanzimat Toplumu”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, (Haz. E.Kayacıoğlu, A. Y. Sarıbay), İstanbul, 1986.
  • Özçelebi, Hüseyin, Cumhuriyet Döneminde Edebî Eleştiri, 1923-1950, Ankara, 1998.
  • Özlem, Doğan, Bilim, Tarih Ve Yorum, İstanbul, 1998.
  • Özlem, Doğan, Hermeneutik Üzerine Yazılar, İstanbul, 2003.
  • Özlem, Doğan, Kültür Bilimleri Ve Kültür Felsefesi, İzmir, 1986.
  • Özlem, Doğan, Metinlerle Hermeneutik Dersleri, İzmir, 1994.
  • Parer, M.Özlem, Rus Biçimciliği Ve Şekelowiski, İstanbul, 1996.
  • Parla, Jale, Babalar Ve Oğullar- Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İstanbul, 2002.
  • Pospelow, Gennadiy, Edebiyat Bilimi 1, Ankara, 1985.
  • Pospelow, Gennadiy, Edebiyat Bilimi II, İstanbul, 1995.
  • Redeker, Hors, Edebiyat Estetiği, İstanbul, 1986.
  • Saetre, Jean-Paul, Edebiyat Nedir, İstanbul, 1982.
  • Salihoğlu, Hüseyin, 20. Yüzyılda Edebiyat Sanatı
  • Sayın, Şârâ, Metinlerle Söyleşi, İstanbul, 1999.
  • Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, İstanbul, 1996.
  • Shiner, Larri, Sanatın İcadı, İstanbul, 2004.
  • Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, 1977.
  • Todorov, Tzvetan, La Notion De Litteratüre, Pari, 1987.
  • Todorov, Tzvetan, La Notion De Litteratüre, Pari, 1987.
  • Todorow, T. (Der.), Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerin Metinleri (Çev. M. Rifat- S.Rifat), İstanbul, 1995.
  • Todorow, Tzuetan, Yazın Kuramı, İstanbul, 1995.
  • Todorow, Tzvetan, Fantastik, Edebî Türe Bir Yaklaşım, İstanbul, 1999.
  • Tunalı, İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul, 1999.
  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1983.
  • Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1979.
  • Ünlü, Mahir, Özcan, Ömer, 20.Yy Türk Edebiyatı, Cilt.1-4, İstanbul, 1991.
  • Vardar, Prof. Dr. Berke Ve Diğerleri, Açıklamalı, Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1988.
  • Varga, Akibedi (Ve Diğerleri) Therorie De La Litteratüre, Paris, 1981.
  • Varga, Akibedi (Ve Diğerleri) Therorie De La Litteratüre, Paris, 1981.
  • Wellek, Rene-Warren, Austin, Edebiyat Teorisi (Çev. Ö. F. Huyugüzel), İzmir, 1993.
  • Wellek, Rene-Warren, Austin, Edebiyat Teorisi, İzmir, 2001.
  • Yavuz, Hilmi, Yazın, Dil Ve Sanat, İstanbul, 1999.
  • Yöntem, Ali Canip, Millî Edebiyat Meselesi Ve Cenap Bey’le Münakaşalarım, İstanbul, 1918.
  • Yücel , Tahsin, Yapısalcılık, İstanbul, 1999.
  • Yücel, Tahsin, Yazın Ve Yaşam, İstanbul, 1976.
  • Yücel, Tahsin, Yazının Sınırları, İstanbul, 1982.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Kitap Tavsiye

  • Aksan, Doğan, Anlambilim ve Türk Anlambilimi, Ankara, 1987.
  • Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim) 3, Ankara, 1982.
  • Atabay, N.-S. Özel-A. Çam, Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi, Ankara, 1981.
  • Barthes, Roland, Göstergebilimin İlkeleri, (Çev. B.Vardar-M. Rifat), Ankara, 1979.
  • Barthes, Roland, Göstergesel Serüven, (Çev. B.Vardar-M. Rifat), İstanbul, 1993.
  • Başkan, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler ve Çözümler, İstanbul, 1995.
  • Bayrav, S., 1. Yapısal Dilbilimi, İstanbul, 1969.
  • Bayrav, Süheyla, Filolojinin Oluşumu, İstanbul, 1999.
  • Benveniste, Emile, Genel Dilbilim Sorunları, Çev. Erdim Öztokat, İstanbul, 1995.
  • Bergez, Daniel, L’explicaiton Deetexte, Litteraire, Paris, 1989.
  • Bilgegil Kaya, Türkçe Dilbilgisi, Ankara, 1964.
  • Bilgegil, M.Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul, 1989.
  • Cafeoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi 2., İstanbul, 1974.
  • Demircan, Ö., Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni, Ankara, 1979.
  • Deny, Jean, Türk Dili Grameri, İstanbul, 1941.
  • Dizdaroğlu Hikmet, Tümce Bilgisi, Ankara, 1976.
  • Eco, U., 1. Alımlama Göstergebilimi (Çev. S. Rıfat), İstanbul, 1991.
  • Ediskun, Haydar, Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1988.
  • Emre, Ahmet Cevat, Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1945.
  • Ercilasun, Ahmet B., Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara, 2004.
  • Ergin, Muharrem, Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1993.
  • Erkman, F., Göstergebilime Giriş, İstanbul, 1987.
  • Filolojinin Oluşumu, Çağdaş Dilbilim-Eleştiri Sorunları, 1976.
  • Gencan, Tahir Nejat, Türk Dil Bilgisi, Ankara, 1979.
  • Göktürk, A. 1. Okuma Uğraşı, İstanbul, 1979.
  • Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK, Ankara, 1992.
  • Guiraud, P., 1. Anlambilim ( Çev. B. Vardar), İstanbul, 1975.
  • Günay, Doğan, Göstergebilim Yazıları, İstanbul, 2002.
  • Günay, Doğan, Metin Bilgisi, İstanbul, 2001.
  • Güneş, Sezai, Türk Dil Bilgisi, İzmir, 1999.
  • Hatipoğlu, Prof. Dr. Vecihe, Türkçenin Sözdizimi, Ankara, 1972.
  • Jakobson, Roman, Sekiz Yazı ( Çev. M.Rifat- S.Rifat), İstanbul, 1990.
  • Kaplan, Mehmet, Dil ve Kültür, İstanbul, 1990.
  • Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Ankara, 1997.
  • Kayaalp, İsa, Eğitimde İletişim Dili, İstanbul, 2002.
  • Kılıç, Veysel, Dilin İşlevleri ve İletişim, İstanbul, 2002.
  • Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi, Ankara, 1996.
  • Lyons, J., Kuramsal Dilbilime Giriş, (Çev. A. Kocaman), Ankara, TDK, 1983.
  • Martinet, Andre, İşlevsel Genel Dilbilim, İstanbul, 1998.
  • Özünlü, Ünsal, Edebiyatta Dil Kullanımları, Ankara, 1997.
  • Rifat, Mehmet, XX.YY’da Dilbilim Ve Göstergebilim Kuramları 2, İstanbul, 1997.
  • Sauussure, Ferdinand De, Genel Dilbilim Dersleri, (Çev. Berke Vardar.), Ankara, 1985.
  • Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK, Ankara, 2003.
  • Vardar, Berke, Dilbilimin Temel Kavram Ve İlkeleri, Ankara, 1982.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerine Kaynak Kitap Tavsiye

  • Büyük Türk Klasikleri 14 Cilt/ Ötüken Neşriyat
  • Türk Edebiyatı 5 Cilt - Takım, Ahmet Kabaklı
  • Türk Dili Edebiyatı İle Türkçe Öğretmeninin El Kitabı/Yazarı: M. Orhan Soysal
  • Türk Edebiyatı Öğretmen El Kitabı/ Kamil Yeşil
  • Modern Türk Şiir 1 Şiir Tahlilleri, Dr. Ali İhsan Kolcu
  • Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, Kollektif (Ali İhsan Kolcu,Osman Gündüz,Ayşenur İslam,Cafer Gariper,Tarık Özcan)
  • Açıklamalı Edebî Sanatlar, İsa Kocakaplan
  • Metin Tahlillerine Giriş 1-2, İsmail Çetişli
  • Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, İsmail Çetişli
  • Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Prof. Dr. Muhsin Macit, Mustafa İsen, Filiz Kılıç,Dr. Osman Horata,İ. Hakkı Aksoyak
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İnci Enginün
  • Türk Edebiyatı Tarihi, Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü
  • Edebiyat Araştırmaları 1-2, Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü
  • Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Prof. Dr. Sedat Sever,Öğr. Gör. Zekeriya Kaya,Arş. Gör. Canan Aslan
  • Eğitimde Drama Uygulamaları & Okul Öncesi ve İlköğretimde, Sedef Uzgören
  • Türkçe Öğretim ve Tam Öğrenme, Prof. Dr. Sedat Sever
  • Türkçe Öğretimi / Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya (Editör:Cemal Yıldız)
  • İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Doç. Dr. Ahmet Kırkkılıç,Doç. Dr. Hayati Akyol
  • Sınıf Öğretmenlerine Türkçe Öğretimi, Zeynep Aydın Yılmaz
  • Türkçe Öğretimi, Yrd. Doç. Dr. Mehrali Calp
  • Türkçe Öğretimi Uygulamaları, Yrd. Doç. Dr. Mualla Murat Nuhoğlu,Hakan Gökkaya
  • Türkçe Öğretimi / Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin, Prof. Özcan Demirel,Melek Şahinel
  • Türkçe Öğretimi, Şükrü Ünalan
  • Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları, Yrd. Doç. Dr. Fahri Temizyürek,Arş. Gör. Ahmet Balcı
  • İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Mustafa Cemiloğlu
  • Uygulamalı Türkçe Öğretimi, Prof. Dr. M. Feyzi Öz

 5. #5
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerine Kaynak Kitap Tavsiye

  Prof. Dr. Murat ÖZBAY
  • Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Öncü Kitap, Ankara, 2006.
  • Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap, Ankara, 2006.
  • Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.
  • Türkçe Öğretimi Bibliyografyası, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2003.
  • İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri, Bizim Büro Basım Evi, Ankara, 2000.
  • Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Gölge Ofset Matbaacılık, Ankara, 2003.
  • Kâzım Nami Duru, Türkçeyi Nasıl Öğretmeli ?, (Hazl. Doç. Dr. Murat ÖZBAY), Kül Sanat Yayıncılık, Ankara, 2004.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerine Kaynak Kitap Tavsiye

  Kişisel Gelişim / Pedagoji/ Öğretmen/ Eğitim Kitap Önerileri

  1. Öğretmenim, Lütfen Bu Kitabı Okur musun!.., Hasan Yılmaz
  2. Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma Projesi, Osman Sevim
  3. Öncü Öğretmen, Adem Keven
  4. Etkili Öğretmenlik Teknikleri, İsa Halis
  5. Etkili Öğretim İçin Öğretmen Davranışları, Dr. Hülya Pehlivan
  6. Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Thomas Gordon
  7. Çocuklara Söz Geçirme Sanatı, Pedagog Ali Çankırılı
  8. Her Öğretmen Rehberdir, Birol Vural
  9. Öğretmenlere Öneriler, Canten Kaya
  10. Her Yönüyle Örnek Öğretmen, Halit Ertuğrul
  11. Hayalimdeki Öğretmen, Zeynel Oruç
  12. İdealist Öğretmen, Dr. Recep Duymaz
  13. Öğretmenim Mektubun Var, Levent Eraslan
  14. Eğitim Yönetiminde Stres, Kemal Soytürk
  15. Bir Dakikalık Öğretmen (Cep Boy), Constance Johnson,Spencer Johnson,Meltem Erkmen
  16. Çocuk Eğitimi El Kitabı, Prof. Dr. Haluk Yavuzer
  17. Sınav Stresini Yenme & Verimli Ders Çalışma Metotları, Ali Erkan Kavaklı
  18. Sevgi Merkezli Çocuk Eğitimi, Vehbi Vakkasoğlu

 7. #7
  mrtbl Misafir

  Cevap: Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerine Kaynak Kitap Tavsiye

  sayın hocam "Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi" nereden temin edebilirim?

Benzer Konular

 1. Teori, Dilbilim, Edebiyat, İnceleme Kaynak
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Nisan.2018, 15:33
 2. edebiyat kaynak önerisi ?
  Konu Sahibi Modric Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Nisan.2013, 11:53
 3. Türkçe ve Edebiyat Nasıl Çalışılmalı?
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Ocak.2013, 05:26
 4. Monitör Seçimi, monitör tavsiye, hangi monitörü almalıyım, monitör önerileri
  Konu Sahibi refresh Forum Bilgisayar - Bilişim Teknolojileri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 10.Mayıs.2012, 18:21
 5. kitap içeriği: Bye Bye Türkçe
  Konu Sahibi eda özdemir Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Ekim.2011, 11:00

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •