Unvanlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz:

Cumhurbaşkanınca, Başbakanca, TÜBİTAK Başkanına göre vb.

Ayrıca bkz.-> Kesme işaretinin kullanıldığı yerler