• Birleşik kelimeler tek kelime gibi telâffuz edilir ve heceleme buna göre yapılır.


.............................. .............................. .............................. ....... ba-
şöğretmen Atatürk .............................. .............................. ....... il-
kokuldayken .............................. .............................. ...Karaosma-
noğlu'nun..................... .............................. ...........


  • Kelimeler satır sonunda ve başında bir tek harf kalacak şekilde bölünmez. Aşağıdaki gibi kullanımlar yanlıştır:


.............................. .............................. .............................. .....a-
rabayla .............................. .............................. .....................u-
çurtmamızın .............................. .............................. .......cami-
i .............................. .............................. ............................ni ha-
î............................. .........

Doğruları şöyle olacaktır:

.............................. .............................. .............................a ra-
bayla .............................. .............................. ..................uçurt-
mamızın .............................. .............................. ..................ca-
mii .............................. .............................. .........................ni-
haî........................... .........  • Özel isimlerde ve rakamlarda kesme işareti satır sonuna geliyorsa ve kesme işaretinden sonraki kısmın alt satıra geçmesi gerekiyorsa bu durumda kısa çizgi kullanılmaz:


.............................. .............................. ... Geçen yıl Ankara'
daki akrabalarımıza .............................. ........................1996'
da .............................. ...................  • Gırtlak ünsüzü için kesme kullanılan kelimelerde kesmeli heceler satır sonuna getirilmez.


.............................. .............................. .........................meş'-
aleyi değil .........................meş'a-
leyi olacak ......................... kur'-
dan değil .........................kur'a-
dan. olacak


  • "de" ve "ki" bağlacı ile "mi" soru ekinden önceki kelime satır sonunda kalıyor da bu ek ve bağlaçlar alt satıra iniyorlarsa araya (satır sonuna) kısa çizgi konmaz:


.............................. .............................. ........... önünde kitap
da yoktu .............................. .............................. .... gördüm
ki söylüyorum .............................. .............................. ............................ geçen yıl
mı kazanmış?


  • Özgün imlâsıyla yazılan yabancı kelimeler satır sonunda kendi dillerinin kurallarına göre bölünür.


Kaynak: http://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/imla.html