gönül kocamaz (atasözü)

İnsanlar yaşlansalar da gönüllerindeki sevgi ve istekler tazeliğini yitirmez.