uğur, -ğru

(I) isim

1. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı: "Onlar da uğurlar dilediler, aralarında konuşmaya başladılar." -Memduh Şevket Esendal.

2. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.

3. İyi nitelik, meymenet, kadem.

4. Talih, şans.

(II) isim Hedef, amaç, erek, gaye, yol: "Bu uğurda rahatlarını, servetlerini feda ederler; canlarını tehlikeye koyarlar." -Hüseyin Cahit Yalçın.

(III) isim halk ağzında Ön veya yan: "Evlerinin uğru bakla / Al beni koynunda sakla" -Halk türküsü.

TDK Sözlük