ağustosta yatanı, zemheride büvelek tutar (atasözü)

Elinde fırsat varken geleceğini sağlamaya gayret göstermeyip eğlenceye, keyfe dalan kimse sonunda aç kalır ve perişan olur.