konsensüs Fransızca consensus "Uzlaşmak durumu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca uzlaşma karşılığı önerilmiştir.