dijital Fransızca digital "Sayı ile ilgili, sayıya dayanan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca sayısal karşılığı önerilmiştir.