detay Fransızca détail "Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ayrıntı karşılığı önerilmiştir.