detant Fransızca détente "Dünyada soğuk savaş döneminden sonra stratejik silahların geliştirilmesiyle başlayan siyasal gerginliğin ortadan kaldırılması siyaseti." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yumuşama karşılığı önerilmiştir.