dikte Fransızca dictée "Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca "yazdırım" karşılığı önerilmiştir.