abaküs Fr. abacus
mat. sayı boncuğu

Basit sayma ve hesap işleri yapmakta kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı.