dinamo Fransızca dynamo "fizik Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca "üreteç" karşılığı önerilmiştir.