Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır:

duman rengi, saman rengi; ateş kırmızısı, çivit mavisi, safra yeşili, süt kırı.