uz
sıfat

1 . İyi, güzel.
2 . İşe yatkın, becerikli, mahir.

-----------------------------------

uz
zarf

Masallarda az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik tekerlemesinde "uzak" anlamında kullanılan bir söz.