murakabe
isim, eskimiş (mura:kabe) Arapça

1 . Denetleme:
"Onun tatlı sert murakabesi, konağın her ferdince kabul edilmiş."- S. Ayverdi.

2 . Tasavvufta Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma.

murakabe etmek: denetlemek.