beynelmilel
sıfat, eskimiş Arapça beyn + milel

Uluslararası:
"Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız."- O. S. Orhon.