1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlamaktadır.Çalışanların sağlığı ve iş güvenliği sağlamak istiyorsak öncelikle;

* Çalışanların örgütlü olması sağlanmalıdır
* Hızlı nüfus artışı, yabancı kaçak işçi ve çocukların çalıştırılması önlenmeli,
* Kayıtdışı ekonomi önlenmeli,
* Sosyal Güvenlik primleri, vergi ve fon oranları düşürülmeli,
* Milli bir sosyal güvenlik kanunu çıkarılmalı ve tüm çalışanlar bir şemsiye altında toplanmalıdır.
* Sosyal Güvenlik Kurumları siyasilere peşkeş çekilmemeli,
* Sosyal Güvenlik Kuruluşları çalışanları oluşturduğu özerk bir yapıya getirilmelidir.
* İşsizlik sigortası çıkarılmalı,
* Mesleki eğitime önem verilmeli, İş kazası ve mesleki hastalıklar konusunda toplum ve çalışanlar bilgilendirilmeli,
* Sektörel bazda ve seçilecek teknolojiye göre “sağlık ve çalışma denetim standartları” belirlenmelidir.