kurum (I)
isim

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is:
"Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum."- Halikarnas Balıkçısı.

kurum (II)
isim, hukuk

Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese:
"Türk Dil Kurumu."- .

kurum (III)
isim

Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür:
"Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden belki yüz kat üstündü."- S. M. Alus.


kamu kurumu
isim

Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi.

--------------------------------------------------------------

kuruluş
isim
1 . Kurulma işi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923'tedir."- .
2 . Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis:
"Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler."- N. Eray.
3 . mecaz Yapı, yapılış, bünye.
4 . mecaz Kasılma.
5 . askerlik Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı

sivil toplum kuruluşu
isim
Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil toplum örgütü.