PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Öğretmen Özlük- Mevzuat


Reklam

 1. Ücretli öğretmenlere yanlış görevler
 2. Türkiye'de öğretmen çeşitleri, öğretmen türleri :))
 3. Alanların Belirlenmesi ve Ders Seçimi
 4. Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Çalışmaları
 5. Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları
 6. Puan, Notla Değerlendirme
 7. Ders Yılında Başarının Tespiti
 8. Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 9. Sözlü Sınavlar
 10. Sınavlara Katılmayanların Durumu
 11. Sınav Sonuçlarının Duyurulması, Süresi
 12. Not Çizelgesi, Öğrenci Karnesi, Öğretmen Not Defteri
 13. Dönem Notlarının Tespiti
 14. Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
 15. Bir dersin yıl sonu puanı ve notu
 16. Doğrudan Sınıf Geçme
 17. Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
 18. Hazırlık Sınıfında Yeterlik Sınavı ve Dokuzuncu Sınıfa Geçiş
 19. Sınıf Tekrarı
 20. Yetiştirme Programları, Kurslar
 21. Okul Birincilerinin Tespiti
 22. Geç Gelme, Devam-Devamsızlık
 23. Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
 24. Sınavların Şekli ve Niteliği
 25. Sınav Programı
 26. Sınav Komisyonları
 27. Sınavların Başlama Saati ve Süresi
 28. Sınavların Değerlendirilmesi ve Yapılacak İşlemler
 29. Sınavlarda Kopya Çekenler Hakkında Yapılacak İşlem
 30. Sınavlarda Başarılı Sayılma
 31. Sınav Sonuçlarının İlânı
 32. Naklen Gelen Öğrencilerin Durumu
 33. Sınavlara Giremeyenler Hakkında Yapılacak İşlemler
 34. Öğrenim Hakkı, Diploma ve Öğrenim Belgesi
 35. İş ve Tatil Günleri
 36. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme
 37. Okul spor kulüpleri yönetmeliği
 38. Öğretmen Not Defteri Kalktı
 39. Resmi Yazışma Kuralları
 40. Lise Alan Seçme, Alan Değiştirme
 41. Lise Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
 42. Torba Yasası Tüm Maddeler
 43. Memura takdir teşekkür devri bitti
 44. Devlet Memuru İstihdam şekilleri
 45. Devlet Memurları Genel Hakları
 46. Devlet Memurları Kanunu Yasaklar
 47. 11. Sınıftan 12. Sınıfa Geçenlere Alan Değiştirme Hakkı Tanındı
 48. Haftalık Ders Çizelgelerinde Yeni Düzenleme
 49. Öğretmenlere İhtar ve tevbih cezaları hangi hareketlere karşı verilir?
 50. Ders ücretlerinin kesilmesi cezası hangi hallerde verilir?
 51. Öğretmenlere Maaş kesilmesi cezası hangi hallerde verilir?
 52. Öğretmenlere Kıdem indirilmesi cezası hangi hallerde verilir?
 53. Öğretmenlere Derece indirilmesi cezası hangi hallerde verilir?
 54. Öğretmenler hangi hallerde İstifa etmiş sayılır?
 55. Meslekten çıkarılmak cezası hangi hallerde verilir?
 56. MEB Ceza veren makamlar hangileridir?
 57. Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi
 58. Çalışma saatleri
 59. Devlet memurlarının yıllık izinleri
 60. Mazeret İzni ve Doğum İzni
 61. Hastalık izni ve refakat izni
 62. Aylıksız İzin
 63. 657 Devlet Memurları Kanunu
 64. MEB Resmî Tatil Günleri, Çalışma Takvimi ve Olağanüstü Hâller
 65. Ilköğretim ve ortaöğretim parasız yatılılık, burs ve sosyal yardımlar yönetmeliği
 66. MEB Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler
 67. Okullarda Kayıt ve Kabuller
 68. Okul Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları
 69. Okul Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
 70. Okul Müdür yardımcısının, görev, yetki ve sorumlulukları
 71. Onur belgesi ile ödüllendirme
 72. 1982 Anayasası Genel Esaslar
 73. 1982 Anayasası Temel Hak ve Ödevler
 74. 1982 Anayasası Kişinin Hak ve Ödevleri
 75. 1982 Anayasası Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler
 76. 1982 Anayasası Siyasi Hak ve Ödevler
 77. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları
 78. Cumhurbaşkanı Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 79. Tüzük nedir?
 80. Yönetmelik, Yönerge, Genelge nedir?
 81. Kanun hükmünde kararname nedir?
 82. Salt çoğunluk Nedir?
 83. İlköğretim Öğrenci Andı
 84. İlköğretim Ders Yılı Süresi, Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri
 85. İlköğretim kurumlarında öğrenci kayıt zamanı, öğrenci kayıt yaşı, öğrenci nakli
 86. Meb disiplin amirleri yönetmeliği
 87. Meb Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
 88. Lise Öğrenci Disiplin Cezaları
 89. MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 90. MEB Bayrak Törenleri Yönergesi
 91. Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
 92. MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
 93. Devlet Memurlarının Yükselebilecekleri Derece ve Kademeler
 94. Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar, Egzersiz Çalışmaları
 95. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
 96. Resmi Yazı, Resmi Belge, Resmi Bilgi nedir?
 97. Liselerde Öğretmenlerin Nöbet Görevi
 98. İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Nöbet Görevi
 99. Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında
 100. 2012 Yeni Ulusal ve Resmi Bayramlar Yönetmeliği
 101. MEB 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar, Önemli Açıklamalar
 102. Yeni (2012) Öğrenci Kılık-Kıyafet Yönetmeliği
 103. Emekli yaşınızı, maaşınızı ve ikramiyenizi öğrenin
 104. Desimal Standart Dosya Planı (en son)
 105. Devlet memurlarına doğum sebebiyle verilecek izinler
 106. 2013 MEB Devlet Memurları Yeni İzin Yönergesi
 107. Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Yeni Yönetmelikte Nasıl Olacak?
 108. Yeni Ortaöğretim (Lise) Yönetmeliği ile birlikte yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
 109. Eğitim ve öğretim etkinlikleri
 110. Ders süresi ve günlük çalışma saatleri
 111. Öğretim Programları, Dersler, Ders Kitapları, Eğitim ve Öğretim Materyalleri
 112. 2013-2014 Sınıf Geçme Hesabı
 113. Liseler arasında Nakil ve Geçişler
 114. Okul zümre başkanları kurulu
 115. Liselerde Ortak Sınavlar Ortak sınav nedir? Ne zaman nasıl yapılır?
 116. Meslek Liselerinde Şefliklerin Oluşturulması ve Şeflerin Görevlendirilmesi
 117. Lise Performans Ödevi Nedir? Notu Nasıl Verilir?
 118. Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
 119. Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
 120. Meb Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 121. Lisede Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar ve Esasları
 122. MEB'de Öğretmenlere Nöbet Görevi Zorunlu Olmamalı
Reklam