PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Dili ve Edebiyatı


Reklam

 1. Cümlenin öğelerini bulma
 2. Metindeki Noktalama İşaretlerini bulma
 3. 2015-2016 Edebiyat Zümresi Toplantı Tutanağı
 4. Gazel Şiir İncelemesine Örnek
 5. Romanda Anlatım Teknikleri
 6. Milli Edebiyat Döneminde Hikaye (Öykü) hakkında bilgi
 7. Tanzimat Dönemi Hikayeleri, Hikayecileri hakkında bilgi
 8. Edebiyatın Bilimle İlişkisi Nedir?
 9. Sembolist Şiir Örnekleri
 10. Serveti Fünun Edebiyatı ve Fecri Ati Topluluğu Ünite Değerlendirme Çalışması
 11. Aşağıdaki beyitler hangi şaire ait?...
 12. Matematik Sembollerinin Yazımı
 13. Cümlenin Ögeleri hakkında
 14. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Çalışma Soruları ve Cevapları
 15. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1. Ünite Çalışma Soruları
 16. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2. Ünite (Hikâye Ünitesi) Çalışma Soruları
 17. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 3. Ünite (Şiir Ünitesi) Çalışma Soruları
 18. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 4. Ünite (Masal-Fabl Ünitesi) Çalışma Soruları
 19. Olumsuzluk eki ma-me hakkında
 20. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 5. Ünite (Roman Ünitesi) Çalışma Soruları
 21. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 6. Ünite (Tiyatro Ünitesi) Çalışma Soruları
 22. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 7. Ünite (Biyografi Ünitesi) Çalışma Soruları
 23. Mektup Yazma Aşamaları Nelerdir?
 24. Özel Mektup ile Edebi Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
 25. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Mektup ve e-Posta Ünitesi Çalışma Soruları
 26. Türk Dili ve Edebiyatı Öz Değerlendirme
 27. Özne ile Yüklem arasında tekillik-çoğulluk
 28. Büyük küçük harf
 29. Alçak gönüllü olmak ile ilgili öykü
 30. Dil Bayramı 26 Eylül
 31. Hariçten gazel okumak (atmak) nedir?
 32. Sergüzeşt Romanı ile ilgili Sorular
 33. Edebi Makale Örnekleri
 34. Kargın sözcüğünün anlamları
 35. Postmodern Şiir Nedir? Özellikleri, Örnekleri
 36. Bağlaçlardan sonra virgül konması konusu
 37. Yabancı kökenli kısaltmalara gelen eklerde imla
 38. Sinemaya Uyarlanan Romanlar
 39. Olayı karşılayan Türkçe kelime nedir?
 40. Oğuznameler Hakkında Bilgi
 41. Orhun Abideleri İle Uygur Abideleri Arasında Fark Nedir?
 42. Kelimelerinin ek kök incelemesi ve morfolojik inceleme
 43. Türk insanının yazılmayan romanı türkülerde saklıdır?
 44. Necati Bey'in Beyitlerinde hangi sanatlar olabilir?
 45. Sinağrit Baba - Sait Faik Abasıyanık
 46. Yabancı özel adlara gelen ekler nasıl yazılır?
 47. Şinasi'nin Mustafa Reşit Paşa'ya yazdığı kasidesinin tahlili
 48. Göktürkçe-Ermezke kelimesi anlamı
 49. Şecaat arz ederken merd-i kıptî sirkatin söyler anlamı, çevirisi nedir?
 50. GİT, BAHAR Şiirini İnceleme
Reklam