PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bir İmlâ (Yazım) Kuralı Ekle


Reklam

 1. Romen (Roma) Rakamları
 2. Farsça kurala göre oluşturulan tamlamaların yazımı
 3. Renk adlarının yazımı
 4. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntıların imlası
 5. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümlelerde noktalama
 6. Cümlede da / de bağlacından sonra...
 7. Tarihlerin yazılışı
 8. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlar
 9. Yön adlarının imlası, yazımı
 10. Birleşik kelimelerde heceleme, hecelere ayırma
 11. Ölçü birimlerinin Türkçede yazılışları
 12. Türkçede Heceleme
 13. Söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak...
 14. Unvanlardan sonra gelen ekler...
 15. Uzak Doğu dillerindeki (Çince, Japonca, Korece vs.) özel adlar
 16. Birleşik fiillerde imla
 17. Biraz, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi sözleri
 18. Müzikte kullanılan makam adları...
 19. Akrabalık adları bildiren kelimeler
 20. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar...
 21. Alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler...
 22. Bitki adları ve imlası
 23. Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler...
 24. İle bağlacı-ile edatı görevi ve imlası
 25. Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde imla
 26. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler
 27. Kişi adlarından sonra gelen saygı sözleri...
 28. Dilimizde sert ünsüzle biten kelimelere gelen ekler sert ünsüzle başlar
 29. Yüzde ve binde işaretlerinin yazımında imla
 30. Düzeltme işareti (şapka) kalktı mı?
 31. Kişi adları ve unvanlarından oluşmuş yer ve kuruluş adlarının imlası
 32. mı / mi eki -ınca / -ince anlamında zarf-fiil işleviyle kullanıldığında imla
 33. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarda imla
 34. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar
 35. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlarda imla
 36. İkilemelerin yazımı,ikilemelerin yazılışı,ikilemelerde imla
 37. Romen (roma) Rakamları nerelerde kullanılır?
 38. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvan, meslek, rütbe adları ile lakaplar...
 39. Birleşik Kelimerde İmla
 40. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar
 41. Arapça ve Farsça kökenli kişi ve yer adları imlası
 42. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamalarının imlası
 43. Yer adlarının imlası ile ilgili bir kural
 44. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğrarsa
 45. Millî ve dinî bayramlarla özel günlerin adlarının imlası
 46. ve, ile, veya, yahut, ki, da, de gibi bağlaçlar ve mi soru ekinin imlası
 47. Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan sözler ayrı yazılır
 48. de bağlacı ve de ekinin İmlası, de nasıl yazılır, de ekinin yazılışı
 49. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır
Reklam