PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik 1. Ziya Paşa terkib-i bent tamamı
 2. Eleştiri ve eleştiri türleri
 3. Genç Osman Destanı
 4. Hangi yazım şekli doğrudur?
 5. Büyük Ünlü Uyumu
 6. Küçük Ünlü Uyumu
 7. Ünsüz Uyumu ve Ünsüz Düşmesi
 8. Bazı Kelime ve Eklerin Yazılışı
 9. Sayıların Yazılışı
 10. Deyimlerin, İkilemelerin ve Alıntı Kelimelerin Yazılışı
 11. Yabancı Özel Adların Yazılışı
 12. Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi
 13. Kısaltmalar ve Kısaltmalar Dizini
 14. Yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları
 15. Divan Şairlerinde Mahlas Alma Geleneği
 16. Divan şiirinde ritm arayışları
 17. Divan şiirinin anlaşılmamasında sözlüklerin rolü nedir?
 18. Eski türk edebiyatıyla ilgili sorunlarımız
 19. Liselerde divan edebiyatı öğretimi
 20. Divan edebiyatı ve bütünlük
 21. Divan edebiyatı'nın muhtevası üzerindeki tartışmalar
 22. Divan edebiyatı nedir?
 23. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 24. Divan edebiyatı ölçüsü ve sahası
 25. Divan Edebiyatının Oluşumu
 26. Divan Şiirinde Türkçenin Edebi Dil Olarak Öne Çıkışı ve Bağımsızlığı
 27. Anadolu'da divan şiirinin başladığı çağ
 28. Divan nedir?
 29. DİVAN oluşturulmasında kurallar
 30. İlk veya En Eski Türkçe Divanlar
 31. Divan Şiirinin Ölçüsü: Aruz
 32. Divan Şiirinin Kafiye Yapısı ve Sistemi
 33. Divan şiirini kuran nazım şekillerinin tipolojisi
 34. Bir değer olarak mısra ve beyit
 35. Divan Şiiri Geleneğinin İçeriği ve Divan Şairini Yetiştiren Edebi Ortam
 36. Fabl Türünün Tarihi Gelişimi, Türk Edebiyatında Fabl
 37. Servet-i Fünun Edebiyatında Nesir ve Özellikleri
 38. Serveti Fünun Edebiyatında Dil ve Üslûp
 39. Aşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği
 40. Dadaloğlu üzerine bir kaç söz
 41. Anadolu'daki alevi - bektaşi edebiyatının oluşumunda yunus emre'nin etkisi
 42. Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri
 43. Q klavye sorunu ve bilgisayarlarda türkçe karakterler
 44. Zeynep Hatun kimdir?
 45. Mihri Hatun kimdir?
 46. Kurtuluş Savaşı Dönemini Anlatan Romanlar
 47. Türk dili: Dünya dili
 48. Yansıtıcı Öğretim İle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
 49. Rusya'da Türkçe'nin Eğitim Sorunları
 50. Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğrenim ve Öğretilmesi Metotlarına Dair
 51. Ukrayna'da Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi
 52. Dil ve Kültür İlişkisi: Bosna’da Türk Dili Öğretimindeki Yeri
 53. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Gramerin Yeri
 54. Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
 55. Dil Öğrenmenin Püf Noktaları
 56. Dil Öğretiminde Temel Becerilere Genel Bir Bakış
 57. Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi
 58. Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu
 59. Dilin Tanımı ve Özellikleri - Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
 60. Türkçe Öğretiminde Sorunlar
 61. Yabancı Dil Öğretiminde Araç Geliştirme
 62. Beyin Odaklı Ögrenim ve Yabancı Dil Eğitimindeki Önemi
 63. Türkçe Öğretiminde Ders Kitaplarının Nitelikleri
 64. Yabancı Ülkelerde Türkçe Öğretiminin Bazı Sorunları
 65. Türkçe Öğretiminin Önemi
 66. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi
 67. Kelime Öğretiminde Materyal Kullanımı
 68. Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
 69. Türkçe'nin Rekorları
 70. Popüler Kültürün Güzel Türkçe Kullanımına Etkileri
 71. Türkçemizi Korumak İçin Öneriler
 72. Dilin Birey ve Toplum Yaşantısındaki İşlevi
 73. Dilin Bileşenleri - Dili oluşturan nedir? Dilin yapı taşları nelerdir?
 74. Türkçe’nin Avrupa Dilleri Arasındaki Yeri
 75. Mehmet Rauf Edebi Kişiliği
 76. Türkçedeki Eklerin Kökeni
 77. Türkçe'nin Anlatım Gücü
 78. Eşanlamlılık ve Kullanılışı
 79. Türk Lehçe ve Şiveleri
 80. Danişmendnamenin Özellikleri
 81. Türkçenin ses özellikleri
 82. Anadille Eğitim ve Türkçe
 83. Cumhuriyetin 80. Yılında Dilimiz / Düşüncemiz
 84. Dil biliminde gizli dillerden 'kapalı ifade'
 85. Dil ile hukuk
 86. Dilde birlik ve alfabe birliği
 87. Dilimizin gelişmesi üzerine
 88. Dilimiz üzerine
 89. Dilin varsıllaşması, dili kullanmakla sağlanır
 90. Dil ve Din-Cengiz Özakıncı
 91. Harf inkılâbı
 92. Millî kimlik oluşturmada dilin önemi
 93. ÖZTÜRKÇE ile BİRLEŞİK SÖZCÜKLER ÜZERİNE
 94. Türkçe bilim sözleri: bir deneyim
 95. Türkçe Hakkında İlginç Notlar
 96. Türkçe Üzerine Bir Matematik Modelleme
 97. Türk destancılık geleneği
 98. Türk dilinin kökleri nelerdir?
 99. Türkçenin dünya dillerine etkisi
 100. Türkçenin Gelecekteki Görünümü Üzerine
 101. Türkçenin Kullanımı ve Dil Politikası
 102. Türkçe'nin Üstünlüğü
 103. Türkçe'ye karşı sorumluluğumuz
 104. Anadolu ağızlarından örnekler
 105. Bilim Dili ve Türkçe
 106. Bilim,Teknoloji Ve Türkçe
 107. Bilişim Terimleri İle "Türkçe" Üzerine
 108. Değindiği Toprağı Yurtlaştıran Dil:Türk Dili
 109. Dil-Kültür Münasebeti
 110. Dilde Etkileşim ve Ulusal Dil
 111. DİL ile DİN
 112. Dilimizin gelişmesi
 113. Dilin Değeri
 114. Dünya Dili Türkçe
 115. Eski türkçenin (tartışılan) söz varlığı
 116. Evliya Çelebi ve Anadolu Ağızları
 117. Iki dil
 118. Omay (Umay)
 119. Türkçe için el ele!
 120. Türkçenin anadil olarak dünyadaki yeri
 121. Türkçenin Geleceği
 122. Türkçe varsa biz varız
 123. Türkce - Yunanca Ortak Sözcüklerin Derlemesi
 124. Türk dünyasında ortak iletişim dili üzerine
 125. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi
 126. Ulusal bilinç, ulusal dil
 127. Yer adlarımızın dili
 128. Türkiye'de şiir kuramı üzerine bir kaynakça denemesi
 129. Insan iletişim ve dil
 130. Meddah Hikayeleri
 131. Aşık ve Meddah Hikayeleri
 132. Eser-Yazar Eşleştirmeleri
 133. 13. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 134. 14. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 135. 15. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 136. 16. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 137. 17. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 138. 18. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 139. 19. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 140. Türk Halk Edebiyatında Düzyazı (Nesir)
 141. Edebiyat Ajandası
 142. Şair Padişahlar
 143. Divan Şiirinde Sabâ
 144. Mesnevi ve Kısa Hikâyecilik
 145. Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları
 146. Çağının İnsanı Olarak Nabi
 147. Mazmun Üzerine Düşünceler
 148. Osmanlı Edebiyatı ve Nevai
 149. Düşüncenin Şiiri
 150. Şiir ve Düzyazı
 151. Yeni Şiir, Eski Şiir, Kalıcı Şiir
 152. Arifane Beyitler
 153. Türk Romanında Milli Mücadele
 154. Türk Romanında Kurtuluş Savaşı
 155. 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası
 156. Antalyalı Genç Kıza Mektup- Ahmet Hamdi Tanpınar
 157. Necip Fazıl Kısakürek'in Poetikası
 158. Eski Türkçe
 159. Eski anadolu türkçesinin türk dili tarihindeki yeri
 160. Eski anadolu türkçesinin kuruluşunda yazı dili - ağız ilişkisi
 161. Sanatçıların Şifreleri: Edebiyat ipucu
 162. Resmi Mektuplar, İş Mektupları, Örnekler
 163. Fuzuli - Su Kasidesinin Açıklaması
 164. Adlarda küçültme
 165. Çoğul ekinin (-ler,-lar)görevleri ve eklendiği sözcüklere kattığı anlamlar
 166. Roman Türleri
 167. Olay (Vaka) Hikayeciliği-Maupassant tarzı hikaye özellikleri ve Örnekler
 168. Durum (kesit) Hikayeciliği-Çehov tarzı hikaye özellikleri ve Örnekler
 169. Haldun Taner Öykücülüğü
 170. Divan Şiirinde Aşk Anlayışı
 171. Divan Şiirinde Âşık, Sevgili, Rakip Üçlüsü ve Ölüm
 172. Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu Şiiri Üzerine Düşünceler
 173. Sehi Bey ve Heşt Behişt
 174. Türk Dil İnkılâbı
 175. Dilin doğru ve güzel kullanımı üzerine
 176. Atatürk; Dil, Türk Dili ve Yabancı Dil
 177. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 178. Dil Biliminin Dalları
 179. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 180. Tarih Araştırmalarında Edebi Metinlerin Değeri ve Divanların Tarihçiye Sundukları
 181. 2011 Nobel Edebiyat Ödülü: Tomas Tranströmer
 182. Ünsüzlerin Özellikleri
 183. Şair ve Fikir Adamı Olarak Yahya Kemal Beyatlı
 184. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi Sonuç Bildirisi
 185. İş Mektubu Türleri
 186. Çanakkale Şehitleri Şiiri Açıklaması-Günümüz Türkçesi
 187. Türkçe ile yabancı dillerin etkileşimi?
 188. Liselerde Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı Dersleri Birleştirildi.
 189. Fıkra Yazısı Örneği
 190. Milli Edebiyat Akımını Hazırlayan Koşullar
 191. Milli Edebiyat Döneminde Dergi ve Gazeteler
 192. Millî Edebiyat Akımının İlkeleri, Dil Anlayışı, Temsilcileri
 193. Blog ve Günlük Nedir? Bloğun Geçmişi, Blog Türleri, Özellikleri
 194. Lise Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı ile ilgili Görüşlerimiz
 195. Ahmet Muhip Dıranas'ın Serenad Şiirinin Çözümlemesi- İncelenmesi
 196. Anlamına Göre Fiiller
 197. Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı - Gülten AKIN
 198. Trajedi Örneği: Hürrem Sultan
 199. Dil Bilgisi Çalışma Soruları
 200. Türk Edebiyatında Şair Ve Yazarların Sözleri
 201. Konu Testi: Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları
 202. Komedya Nedir? Türleri, Özellikleri
 203. Ünlü ve Ünsüz Harflerin Telaffuzu Fonetiği
 204. Boğumlanma: Dil Egzersizleri, Söylenişi Zor Cümleler
 205. Solunum-Diksiyon
 206. Ketenpere Nedir? Ketenpereye gelmek, getirmek anlamı
 207. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı üzerine birkaç söz
 208. Deneysel Bir Ölüm: Beşir Fuad