PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik


Reklam

 1. Ziya Paşa terkib-i bent tamamı
 2. Eleştiri ve eleştiri türleri
 3. Genç Osman Destanı
 4. Hangi yazım şekli doğrudur?
 5. Büyük Ünlü Uyumu
 6. Küçük Ünlü Uyumu
 7. Ünsüz Uyumu ve Ünsüz Düşmesi
 8. Bazı Kelime ve Eklerin Yazılışı
 9. Sayıların Yazılışı
 10. Deyimlerin, İkilemelerin ve Alıntı Kelimelerin Yazılışı
 11. Yabancı Özel Adların Yazılışı
 12. Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi
 13. Kısaltmalar ve Kısaltmalar Dizini
 14. Yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları
 15. Divan Şairlerinde Mahlas Alma Geleneği
 16. Divan şiirinde ritm arayışları
 17. Divan şiirinin anlaşılmamasında sözlüklerin rolü nedir?
 18. Eski türk edebiyatıyla ilgili sorunlarımız
 19. Liselerde divan edebiyatı öğretimi
 20. Divan edebiyatı ve bütünlük
 21. Divan edebiyatı'nın muhtevası üzerindeki tartışmalar
 22. Divan edebiyatı nedir?
 23. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 24. Divan edebiyatı ölçüsü ve sahası
 25. Divan Edebiyatının Oluşumu
 26. Divan Şiirinde Türkçenin Edebi Dil Olarak Öne Çıkışı ve Bağımsızlığı
 27. Anadolu'da divan şiirinin başladığı çağ
 28. Divan nedir?
 29. DİVAN oluşturulmasında kurallar
 30. İlk veya En Eski Türkçe Divanlar
 31. Divan Şiirinin Ölçüsü: Aruz
 32. Divan Şiirinin Kafiye Yapısı ve Sistemi
 33. Divan şiirini kuran nazım şekillerinin tipolojisi
 34. Bir değer olarak mısra ve beyit
 35. Divan Şiiri Geleneğinin İçeriği ve Divan Şairini Yetiştiren Edebi Ortam
 36. Fabl Türünün Tarihi Gelişimi, Türk Edebiyatında Fabl
 37. Servet-i Fünun Edebiyatında Nesir ve Özellikleri
 38. Serveti Fünun Edebiyatında Dil ve Üslûp
 39. Aşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği
 40. Dadaloğlu üzerine bir kaç söz
 41. Anadolu'daki alevi - bektaşi edebiyatının oluşumunda yunus emre'nin etkisi
 42. Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri
 43. Q klavye sorunu ve bilgisayarlarda türkçe karakterler
 44. Zeynep Hatun kimdir?
 45. Mihri Hatun kimdir?
 46. Kurtuluş Savaşı Dönemini Anlatan Romanlar
 47. Türk dili: Dünya dili
 48. Yansıtıcı Öğretim İle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
 49. Rusya'da Türkçe'nin Eğitim Sorunları
 50. Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğrenim ve Öğretilmesi Metotlarına Dair
 51. Ukrayna'da Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi
 52. Dil ve Kültür İlişkisi: Bosna’da Türk Dili Öğretimindeki Yeri
 53. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Gramerin Yeri
 54. Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
 55. Dil Öğrenmenin Püf Noktaları
 56. Dil Öğretiminde Temel Becerilere Genel Bir Bakış
 57. Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi
 58. Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu
 59. Dilin Tanımı ve Özellikleri - Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
 60. Türkçe Öğretiminde Sorunlar
 61. Yabancı Dil Öğretiminde Araç Geliştirme
 62. Beyin Odaklı Ögrenim ve Yabancı Dil Eğitimindeki Önemi
 63. Türkçe Öğretiminde Ders Kitaplarının Nitelikleri
 64. Yabancı Ülkelerde Türkçe Öğretiminin Bazı Sorunları
 65. Türkçe Öğretiminin Önemi
 66. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi
 67. Kelime Öğretiminde Materyal Kullanımı
 68. Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
 69. Popüler Kültürün Güzel Türkçe Kullanımına Etkileri
 70. Türkçemizi Korumak İçin Öneriler
 71. Dilin Birey ve Toplum Yaşantısındaki İşlevi
 72. Dilin Bileşenleri - Dili oluşturan nedir? Dilin yapı taşları nelerdir?
 73. Türkçe’nin Avrupa Dilleri Arasındaki Yeri
 74. Mehmet Rauf Edebi Kişiliği
 75. Türkçedeki Eklerin Kökeni
 76. Türkçe'nin Anlatım Gücü
 77. Eşanlamlılık ve Kullanılışı
 78. Türk Lehçe ve Şiveleri
 79. Danişmendnamenin Özellikleri
 80. Türkçenin ses özellikleri
 81. Anadille Eğitim ve Türkçe
 82. Cumhuriyetin 80. Yılında Dilimiz / Düşüncemiz
 83. Dil biliminde gizli dillerden 'kapalı ifade'
 84. Dil ile hukuk
 85. Dilde birlik ve alfabe birliği
 86. Dilimizin gelişmesi üzerine
 87. Dilimiz üzerine
 88. Dilin varsıllaşması, dili kullanmakla sağlanır
 89. Dil ve Din-Cengiz Özakıncı
 90. Harf inkılâbı
 91. Millî kimlik oluşturmada dilin önemi
 92. ÖZTÜRKÇE ile BİRLEŞİK SÖZCÜKLER ÜZERİNE
 93. Türkçe bilim sözleri: bir deneyim
 94. Türkçe Hakkında İlginç Notlar
 95. Türkçe Üzerine Bir Matematik Modelleme
 96. Türk destancılık geleneği
 97. Türk dilinin kökleri nelerdir?
 98. Türkçenin dünya dillerine etkisi
 99. Türkçenin Gelecekteki Görünümü Üzerine
 100. Türkçenin Kullanımı ve Dil Politikası
 101. Türkçe'nin Üstünlüğü
 102. Türkçe'ye karşı sorumluluğumuz
 103. Anadolu ağızlarından örnekler
 104. Bilim Dili ve Türkçe
 105. Bilim,Teknoloji Ve Türkçe
 106. Bilişim Terimleri İle "Türkçe" Üzerine
 107. Değindiği Toprağı Yurtlaştıran Dil:Türk Dili
 108. Dil-Kültür Münasebeti
 109. Dilde Etkileşim ve Ulusal Dil
 110. DİL ile DİN
 111. Dilimizin gelişmesi
 112. Dilin Değeri
 113. Dünya Dili Türkçe
 114. Eski türkçenin (tartışılan) söz varlığı
 115. Evliya Çelebi ve Anadolu Ağızları
 116. Iki dil
 117. Omay (Umay)
 118. Türkçe için el ele!
 119. Türkçenin anadil olarak dünyadaki yeri
 120. Türkçenin Geleceği
 121. Türkçe varsa biz varız
 122. Türkce - Yunanca Ortak Sözcüklerin Derlemesi
 123. Türk dünyasında ortak iletişim dili üzerine
 124. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi
 125. Ulusal bilinç, ulusal dil
 126. Yer adlarımızın dili
 127. Türkiye'de şiir kuramı üzerine bir kaynakça denemesi
 128. Insan iletişim ve dil
 129. Meddah Hikayeleri
 130. Aşık ve Meddah Hikayeleri
 131. Eser-Yazar Eşleştirmeleri
 132. 13. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 133. 14. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 134. 15. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 135. 16. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 136. 17. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 137. 18. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 138. 19. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı
 139. Türk Halk Edebiyatında Düzyazı (Nesir)
 140. Edebiyat Ajandası
 141. Şair Padişahlar
 142. Divan Şiirinde Sabâ
 143. Mesnevi ve Kısa Hikâyecilik
 144. Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları
 145. Çağının İnsanı Olarak Nabi
 146. Mazmun Üzerine Düşünceler
 147. Osmanlı Edebiyatı ve Nevai
 148. Düşüncenin Şiiri
 149. Şiir ve Düzyazı
 150. Yeni Şiir, Eski Şiir, Kalıcı Şiir
 151. Arifane Beyitler
 152. Türk Romanında Milli Mücadele
 153. Türk Romanında Kurtuluş Savaşı
 154. 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası
 155. Antalyalı Genç Kıza Mektup- Ahmet Hamdi Tanpınar
 156. Necip Fazıl Kısakürek'in Poetikası
 157. Eski Türkçe
 158. Eski anadolu türkçesinin türk dili tarihindeki yeri
 159. Eski anadolu türkçesinin kuruluşunda yazı dili - ağız ilişkisi
 160. Sanatçıların Şifreleri: Edebiyat ipucu
 161. Resmi Mektuplar, İş Mektupları, Örnekler
 162. Fuzuli - Su Kasidesinin Açıklaması
 163. Adlarda küçültme
 164. Çoğul ekinin (-ler,-lar)görevleri ve eklendiği sözcüklere kattığı anlamlar
 165. Roman Türleri
 166. Olay (Vaka) Hikayeciliği-Maupassant tarzı hikaye özellikleri ve Örnekler
 167. Durum (kesit) Hikayeciliği-Çehov tarzı hikaye özellikleri ve Örnekler
 168. Haldun Taner Öykücülüğü
 169. Divan Şiirinde Aşk Anlayışı
 170. Divan Şiirinde Âşık, Sevgili, Rakip Üçlüsü ve Ölüm
 171. Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu Şiiri Üzerine Düşünceler
 172. Sehi Bey ve Heşt Behişt
 173. Türk Dil İnkılâbı
 174. Dilin doğru ve güzel kullanımı üzerine
 175. Atatürk; Dil, Türk Dili ve Yabancı Dil
 176. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 177. Dil Biliminin Dalları
 178. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 179. Tarih Araştırmalarında Edebi Metinlerin Değeri ve Divanların Tarihçiye Sundukları
 180. 2011 Nobel Edebiyat Ödülü: Tomas Tranströmer
 181. Ünsüzlerin Özellikleri
 182. Şair ve Fikir Adamı Olarak Yahya Kemal Beyatlı
 183. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi Sonuç Bildirisi
 184. İş Mektubu Türleri
 185. Çanakkale Şehitleri Şiiri Açıklaması-Günümüz Türkçesi
 186. Türkçe ile yabancı dillerin etkileşimi?
 187. Liselerde Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı Dersleri Birleştirildi.
 188. Fıkra Yazısı Örneği
 189. Milli Edebiyat Akımını Hazırlayan Koşullar
 190. Milli Edebiyat Döneminde Dergi ve Gazeteler
 191. Millî Edebiyat Akımının İlkeleri, Dil Anlayışı, Temsilcileri
 192. Blog ve Günlük Nedir? Bloğun Geçmişi, Blog Türleri, Özellikleri
 193. Lise Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı ile ilgili Görüşlerimiz
 194. Ahmet Muhip Dıranas'ın Serenad Şiirinin Çözümlemesi- İncelenmesi
 195. Anlamına Göre Fiiller
 196. Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı - Gülten AKIN
 197. Trajedi Örneği: Hürrem Sultan
 198. Dil Bilgisi Çalışma Soruları
 199. Türk Edebiyatında Şair Ve Yazarların Sözleri
 200. Konu Testi: Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları
 201. Komedya Nedir? Türleri, Özellikleri
 202. Ünlü ve Ünsüz Harflerin Telaffuzu Fonetiği
 203. Boğumlanma: Dil Egzersizleri, Söylenişi Zor Cümleler
 204. Solunum-Diksiyon
 205. Ketenpere Nedir? Ketenpereye gelmek, getirmek anlamı
 206. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı üzerine birkaç söz
 207. Deneysel Bir Ölüm: Beşir Fuad
Reklam