Pozitivizm (Olguculuk) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri