Dücane Cündioğlu

Dücane Cündioğlu Kimdir? Hayatı, Eserleri

Dücane Cündioğlu (d. 21 Ocak 1962, Üsküdar, İstanbul) Dilci, Felsefeci, Araştırmacı-yazar.

1962, Üsküdar İstanbul doğumlu. Türk milliyetçisiydi. 1978’de, siyasi olaylar sebebiyle cezaevine girdi; toplam dört yıla yakın cezaevinde kaldı. 1980’den itibaren başladığı yazı hayatına, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayımlayarak devam etti. 1985’ten itibaren yayıncılıkla meşgul oldu ve başta Tefhim’ul Kur’an olmak üzere birçok dinî eserin redaksiyon kurulunda yer aldı. Kendi kurmuş olduğu Tibyan Yayınları’nda bu mesleği sürdürdü. 1999’dan itibaren uzun yıllar Yeni Şafak gazetesinde günlük fıkra yazarlığı yaptı.

1980’lerde başladığı yazı hayatında ilk yazıları, kendisinin Mantık, Dilbilim, Hermenotik (Yorumbilim) gibi disiplinler aracılığıyla kavramaya çalıştığı geleneksel dinî bilimler ve bu bilimlerin modern eleştirileri ile ilgilidir.

Din ve bilim, din ve siyaset ilişkilerini ele alan incelemelerinin yanı sıra bazı monografiler yayımlamış, felsefe, teoloji, psikoloji, tasavvuf, tarih, edebiyat, çeviri, sanat, mimarlık, sinema gibi farklı alanlarda uzun yıllar felsefî denemeler kaleme almıştır.

Uzun yıllar sürdürdüğü köşe yazarlığını 2011 yılında bırakıp tıp, matematik, hukuk gibi alanlara yoğunlaştı.

Dücane Cündioğlu

Dücane Cündioğlu’nun Eserleri
 • Başörtü Risalesi (1995)
 • Kur’anı Anlamanın Anlamı (1995)
 • Anlamın Buharlaşması ve Kur’an (1996)
 • Sözün Özü: Kelâm-ı İlâhî’nin Tabiatına Dâir (1996)
 • Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre: Anlamın Tarihi (1997)
 • Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi (1998)
 • Kur’an, Dil ve Siyaset Üzerine Söyleşiler (1998)
 • Kur’an ve Dile Dâir (2005)
 • Tarih ve Siyasete Dâir (2005)
 • Kur’an Çevirilerinin Dünyası (1999)
 • Bir Siyasî Proje Olarak Türkçe İbadet (1999)
 • Hakikat ve Hurafe (1999)
 • Bir Kur’an Şâiri: Mehmed Âkif ve Kur’an Meâli (2000)
 • Cenâb-ı Aşka Dâir (2004)
 • PhiloSopiaLoren (2004)
 • Arasokakların Tarihi: Hatıralar ve Hatıratlar (2004)
 • Keşf-i Kadim: İmam Gazâlî’ye Dâir (2004)
 • Felsefe’nin Türkçesi: Cumhuriyet-Felsefe-Eleştiri (2004)
 • Düşünce Düşlenir (2005)
 • Âkif’e Dâir (2005)
 • Mehmed Âkif’in Kur’an Tercümeleri (2005)
 • Meşrûtiyet’ten Cumhuriyet’e Din ve Siyaset (2005)
 • Cemil Meriç: Bir Mabed Bekçisi/İşçisi/Savaşçısı (2006-2007)
 • Daire’ye Dair (2007)
 • Göz İzi (2007)
 • Hz. İnsan (2009)
 • Ölümün Dört Rengi (2009)
 • Mimarlık ve Felsefe (2012)
 • Sinema ve Felsefe (2012)
 • Sanat ve Felsefe (2012)
 • Motto (2016)
Dücane Cündioğlu’nun Sosyal Medya Hesapları
 • Facebook: https://www.facebook.com/cundiogluducane/
 • Facebook: https://www.facebook.com/DucaneCundioglu/
 • Twitter: https://twitter.com/ducane
 • Web sitesi: http://ducanecundioglusimurggrubu.blogspot.com.tr/
Video-1

Dücane Cündioğlu | İslam Dünyasında Mantık Tartışmaları

Video-2

Dücane Cündioğlu | Başarı mı Mutluluk mu?