Divan Şairleri ve Divanları

Divan Edebiyatı Şairleri ve Divanları

Dosya içeriğinde Divan Edebiyatı şairlerinin biyografileri, edebi özellikleri, şiirleri yer almaktadır.

divan-sairleri

Dosya içeriği:

Dîvânlar

 1. Âgâh Dîvânı
 2. Âhî Dîvânı
 3. Ahmedî Dîvânı
 4. Arpaeminizâde Sâmî Dîvânı
 5. Âşık Çelebi Dîvânı
 6. Avnî (Fatih) Dîvânı
 7. Bâkî Dîvânı
 8. Behiştî Dîvânı
 9. Beyânî Dîvânı
 10. Bursalı Rahmî Dîvânı
 11. Dede Ömer Ruşenî Dîvânı
 12. Edincikli Ravzî Dîvânı
 13. Edirneli Nazmî Dîvânı
 14. Emrî Dîvânı
 15. Enderunlu Hasan Yaver Dîvânı
 16. Fevzî Dîvânı
 17. Filibeli Vecdî Dîvânı
 18. Gelibolulu Sun’î Dîvânı
 19. Hakîkî Dîvânı
 20. Hamdullah Hamdi Dîvânı
 21. Haşmet Külliyâtı
 22. Hecrî Dîvânı
 23. Kâmî Dîvânı
 24. Kânî Dîvânı
 25. Karakoyunlu Cihânşâh Hakîkî Dîvânı
 26. Kâtibzâde Sâkıb Dîvânı
 27. Lebîb Dîvânı
 28. Mânî Dîvânı Şener Demirel
 29. Mehmed Sıdkî Dîvânı
 30. Meşhûrî Dîvânı
 31. Mostarlı Ziyâî Dîvânı
 32. Muvakkitzâde Pertev Dîvânı
 33. Münîrî Dîvânı
 34. Nâmî Dîvânı
 35. Nedîm Dîvânı
 36. Nehcî Dîvânı
 37. Nev’îzâde Atâyî Dîvânı
 38. Nigârî Dîvânı Azmi Bilgin
 39. Revanî Dîvânı
 40. Sa’îd Giray Dîvânı
 41. Sâkıb Dede Dîvânı
 42. Sehâbî Dîvânı
 43. Süheylî Dîvânı
 44. Sünbül-zâde Vehbî Dîvânı
 45. Şehrî Dîvânı
 46. Şeyh Gâlib Dîvânı
 47. Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı
 48. Tırsî Dîvânı
 49. Ümmî Sinân Dîvânı
 50. Vahyî Dîvânı
 51. Vusûlî Dîvânı
 52. Yûnus Emre Dîvânı

Dikkat! Dosya şifresi: turkedebiyati.org

İndir-> Divan Şairleri ve Divanları (83 MB)