Cümlede Anlam Konu Anlatımı, Örnekler, Açıklamalar

Cümlede Anlam Cümle: Sözcüklerin yan yana gelerek bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir işi, kısacası bir yargıyı tam olarak anlatabilir duruma gelmiş biçimine cümle denir. Burada, cümlenin anlam yönü aşağıda belirtilen başlıklar altında ele alınıp açıklamalarla ve örnek sorularla üzerinde durulacaktır. Öznel Anlatım Nesnel Anlatım Koşula (Şarta) Bağlılık Sebep-Sonuç (Neden-Sonuç) İlişkisi Amaç-Sonuç İlişkisi Doğrudan Anlatımlı Cümleler Dolaylı … Cümlede Anlam Konu Anlatımı, Örnekler, Açıklamalar okumayı sürdür