Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Video Ders Konu Anlatımı

ders-videolari
Cümlede Anlam ilişkileri – 1
Bu ders videosunda; eş anlamlı cümleler, karşıt anlamlı cümleler ve yakın anlamlı cümleler üzerinde durulmaktadır.

Cümlede Anlam ilişkileri – 2
Bu ders videosunda ise; sebep-sonuç cümleleri, amaç-sonuç cümleleri, koşul-sonuç cümleleri ve karşılaştırma cümleleri anlatılmıştır.