Anlatımına Göre Cümleler Video Ders

Anlatımına Göre Cümleler Konu Anlatımı Video Ders

ders-videolari
Bu ders videosunda;
Öznel Yargılı Cümleler, Nesnel Yargılı Cümleler, Doğrudan Anlatımlı Cümleler, Dolaylı Anlatımlı Cümleler, Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler, Aşamalı Durum Bildiren Cümleler, Üslup (Biçem) Cümleleri, İçerik (Konu) Cümleleri, Tanım Cümleleri örneklerle anlatılmaktadır.