Açık oturum nedir? Açık oturumun Özellikleri, Örnekleri