9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük Ders Planları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük Ders Planları

Dosya İçeriği: 2017 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı‘na göre hazırlanan; Giriş, Hikâye, Şiir Ünitelerine ait 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 1. dönem günlük ders planları yer almaktadır.

Hazırlayan: Ekrem Yekrek, TDE Öğretmeni

İndir-> 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı I. Dönem Günlük Ders Planları


9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı İçerik:

1. ÜNİTE: GİRİŞ

OKUMA ÇALIŞMALARI
Edebiyat (Yazın)
Edebiyat ve Bilim
Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
Metinlerin Sınıflandırılması
Dil Bilgisi
Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Süreci

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
İletişim
İletişimin Ögeleri Dilin İşlevleri

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

2. ÜNİTE: HİKÂYE

OKUMA ÇALIŞMALARI
Hikâye Türleri
Hikâyede Anlatım Biçimleri
Hikâyede Anlatım Teknikleri
Dil Bilgisi

YAZMA ÇALIŞMALARI
Hikâye Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Sunu

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

3.ÜNİTE: ŞİİR

OKUMA ÇALIŞMALARI
Nazım Birimi
Nazım Biçimi
Nazım Türü
Söyleyici
Mahlas
Tapşırma
Ahenk Unsurları
Konularına Göre Şiir Türleri
İmge
Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)
Dil Bilgisi

YAZMA ÇALIŞMALARI
SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

4.ÜNİTE: MASAL / FABL

OKUMA ÇALIŞMALARI
Masal Planı
Fablın Yapısı
Dil Bilgisi

YAZMA ÇALIŞMALARI
Masal / Fabl Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Dinleme Türleri
Etkili Dinleme

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

5.ÜNİTE: ROMAN

OKUMA ÇALIŞMALARI
Romanın Yapı Unsurları
Romanın Hikâyeden Ayrılan Yönleri
Romanda Anlatım Teknikleri
Dil Bilgisi

YAZMA ÇALIŞMALARI

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Hazırlıklı Konuşma

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

6.ÜNİTE: TİYATRO

OKUMA ÇALIŞMALARI
Tiyatronun Yapı Unsurları
Temel Tiyatro Terimleri
Dil Bilgisi

YAZMA ÇALIŞMALARI
Kısa Oyun Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

7.ÜNİTE: BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ

OKUMA ÇALIŞMALARI
Biyografi
Otobiyografi
Tezkire
Dil Bilgisi

YAZMA ÇALIŞMALARI
Öz Geçmiş Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

8.ÜNİTE: MEKTUP / E-POSTA

OKUMA ÇALIŞMALARI
Mektup Türleri
Özel Mektup ile Edebî Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
E-posta
Dil Bilgisi

YAZMA ÇALIŞMALARI
Mektup Yazma Aşamaları
Dilekçe
Tutanak

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Açık Oturum

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

9.ÜNİTE: GÜNLÜK / BLOG

OKUMA ÇALIŞMALARI
Günlük
Blog
Dil Bilgisi

YAZMA ÇALIŞMALARI
Günlük Yazma

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI