9. Sınıf Edebiyat Günlük Ders Planları

9. Sınıf  Türk Edebiyatı Günlük Ders Planları

I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metin
5. Edebî Metin
6. Edebiyat ve Gerçeklik (2011-2012 yeni öğretim programından çıkartıltı.)

II. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
1. Şiir İnceleme Yöntemi
a. Şiir ve Zihniyet
b. Şiirde Ahenk
c.Şiir Dili
ç.Şiirde Yapı
d. Şiirde Tema
e. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
f. Şiir ve Gelenek
g. Yorum
ğ.Metin ve Şair
Not: “1. Şiir İnceleme Yönetimi” konusu altında yer alan a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ alt maddeleri kazanımlar bölümüne alınmıştır.
2. Şiir Okuma (yeni eklenen konu)
3. Manzume ve Şiir
4. Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme (bu madde kaldırıldı)

III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)

2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)
c. Tema
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlama ve Yorumlama
f. Metin ve Yazar

3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma (yeni eklenen madde)
Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme (Masal ve Destandan Hikâye ve Romana). (bu madde kaldırıldı)
4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)

IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER
1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Öğretici Metinlerde Yapı (Plan)
c. Ana Düşünce
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlam
f. Metin ve Yazar
g. Yorum
2. Öğretici Metinleri Okuma (yeni eklenen madde)
a. Tarihî Metinler
b. Felsefi Metinler
c. Bilimsel Metinler
ç. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri : Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj
d. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri: Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük


9. Sınıf (Lise 1) Edebiyat Grubu Derslerine (Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Dili, Edebi Metinler, Kompozisyon, Hızlı Okuma Teknikleri) ait 43 adet günlük plan dosyası:

Dikkat! Dosyanın şifresi: turkedebiyati.org

İndir-> 9. Sınıf (Lise 1) Edebiyat Grubu Dersleri Günlük Ders Planları