9. sınıf Dil ve Anlatım Dersi Soru Bankası

9. sınıf Dil ve Anlatım Dersi Soru Bankası

I. Ünite: İletişim, Dil ve Kültür Konu Testleri
1. İletişim
2. İnsan, iletişim ve Dil
3. Dil-Kültür İlişkisi
4. İletişim, Dil ve Kültür Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme Soruları

II. Ünite: Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Konu Testleri

1. Dillerin Sınıflandırılması
2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
3. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

III. Ünite: Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş) Konu Testleri
1. Telaffuz (Söyleyiş)
2. Türkçenin Sesleri ve Özellikleri
3. Yazım (İmla) Kuralları
4. Noktalama işaretleri
5. Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş) Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme Test Soruları

IV. Ünite: Kelime (Sözcük) Bilgisi Konu Testleri
1. Kelimede Yapı
2. Kelimede Anlam
a. Kelimede Anlam ve Kavram
b. Anlamları Bakımından Kelimelerin Gruplandırılması

  • I. Anlam Çeşitleri
  • II. Anlam ilişkilerine Göre Kelimeler
  • III. Kelimelerde Anlam Değişmeleri

c. Kelime Grupları
3. Kelime (Sözcük) Bilgisi Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme Soruları

V. Ünite: Cümle Bilgisi Konu Testleri
1. Cümlenin Öğeleri
2. Cümlenin Yapısı
3. Cümlede Anlam Konu Testleri
4. Bildirdikleri Anlamlara Göre Cümleler
a. Haber Cümleleri -Haber (Bildirme) Kipleri
b. Dilek-İstek Cümleleri
c. Soru Cümleleri
d. Olumlu Cümle, Olumsuz Cümle

5. Anlamlarına Göre Cümleler
6. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Göre Cümleler
7. Anlatım Bozuklukları
8. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

VI. Ünite: Paragraf Bilgisi Konu Testleri
1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf
2. Paragrafta Yapı
3. Paragrafın Boyutu
4. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
5. Paragraf Çeşitleri
6. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları