2013-2014 10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları

2013-2014 10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

HER ŞEY YERLİ YERİNDE

Her şey yerli yerinde; havuz başında servi

Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan,

Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan,

Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.

 

Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak,

Serpilen aydınlıkta dalların arasından

Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

Sessizlik dokunuyor bir yerde yaprak yaprak.

 

Biliyorum gölgede senin uyuduğunu

Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin

Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin

Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu.

Belki rüyalarındır bu taze açmış güller,

Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde,

Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde,

Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner.

 

Her şey yerli yerinde; bir dolap uzaklarda

Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan,

Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan

Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgârda.   

 

(Ahmet Hamdi Tanpınar)

 

              Aşağıda yer alan ilk 5 soruyu, yukarıdaki şiirden hareketle cevaplandırınız.

 S. 1. “Her Şey Yerli Yerinde” adlı şiirin konusunu ve temasını belirtiniz. (10p.)

S. 2. “Her Şey Yerli Yerinde” adlı metni oluşturan birimler arasında bütünlüğü sağlayan unsurların neler olduğunu açıklayınız. (10p.)

S. 3. “Her Şey Yerli Yerinde” adlı metindeki alışılmış ve alışılmamış bağdaştırmalara örnekler gös­teriniz. Bağdaştırmaların yargı özelliği taşıyıp taşımadığını söyleyiniz. (10p.)

S. 4. “Her Şey Yerli Yerinde” adlı metnin yazılış amacı ve iletisini belirtiniz. Metnin anlatım özellikle­riyle yazılış amacı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.  (10p.)

S. 5. “Her Şey Yerli Yerinde” adlı metindeki imgeleri belirleyerek yazarın niçin imgelere başvurdu­ğunu belirtiniz. (10p.)

S. 6.Aşağıda verilen yargıların yanına doğru ise (D) yanlışsa (Y) koyunuz. (5×1=5 p.)

 a) (       ) Sanat metinleri okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulur.

b) (      ) Bilimsel yazılarda dil şiirsel işleviyle kullanılır.

c) (      ) Metinlerde işlenen tema sınırlandırılarak ve somutlaştırılarak konu hâline getirilir.       

d) (      ) Nesnel anlatımda dil genellikle şiirsel işleviyle kullanılır.

e) (      ) Bir metinde birden fazla anlatım türü kullanılabilir.

 

S. 7. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. (5×2=10 p.)

a) Panelin sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorar ve tartışmaya katılırlarsa panel……………………………dönüşür.

b) İçinde kelime, kelime grubu düzeyinde gereksiz ifade bulunan bir cümle ………………………………değildir.

c) Bilimsel yazılarda ……………………………….. anlatım kullanılır.

d) Bir metinde dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine………………………………………denir.

e) Birden çok anlamlı dil öğesinin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade etmesine………………………………………..denir.

Soruların Tamamı İndir-> 2013-2014 Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları