12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük Ders Planları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük Ders Planları

Dosya İçeriği: 2011 Türk Edebiyatı/ Dil ve Anlatım Öğretim Programı‘na göre hazırlanan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Dersleri I. dönem ünitelerine ait günlük ders planları yer almaktadır.

Hazırlayan: Ekrem Yekrek, TDE Öğretmeni

İndir-> 12. Sınıf Türk Edebiyatı/ Dil ve Anlatım I. Dönem Günlük Ders Planları

 

12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konuları

I. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923-….)

  1. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu

II. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

Öğretici Metin Örnekleri
1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme
2. Makale
3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi Yazısı
4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hatıra (Anı)
5. Fıkra

III. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

Ayrıca bkz. Konu anlatımı -> Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1940)

Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1940)

1920-1940 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme

*Aycıca bakınız-> Toplumcu Gerçekçi Edebiyatın Özellikleri nedir?

3. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir ve Şairler (1920-1950)

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme

4. Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1950)

Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme

5. Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940-1960)

gibi şairlerin eserlerinden seçilen metin parçaları millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren, saf şiir anlayışına bağlı olan şiirlerle karşılaştırılır. Tema, dil, ahenk bakımlarından farklılıkların belirlenmesi istenir.

6. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940-1960)

Garip dışında yeniliği sürdüren şiirleri incelemek

Gruplar oluşturan öğrencilerin, 1930’lu yılların ortalarından İkinci Yeni’ye kadar millî ve memleketçi, toplumcu gerçekçi ve Garip şiiri dışında şiirde gerçekleşen arayışları kavrama ve farklı şiir tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı problem olarak belirlemeleri sağlanır. Bu dönemin özelliklerini sezdiren;

1950 başlarında “Mavi Hareketi‘ne mensup oldukları kabul edilen

1960 sonrasında mistik bir duyarlılıkla bu başlık altında belirtilen özellikleri taşıyan şiir yayımlayan;

Millî Edebiyat Dönemi duyarlılığını değişen şartlarda sürdüren

şairlerin eserlerinden metinler seçilir. Seçilen metinlerden ve sıralanan kazanımlardan, açıklamalardan ve daha önce verilen etkinliklerden yararlanarak bu şiirler yapı, ahenk, tema, dil bakımlarından incelenir. Sözü edilen zevk ve anlayışın yenileşen şiirde varlığını nasıl sürdürdüğü sezdirilir.

7. İkinci Yeni Şiiri (1950-1965)

İkinci Yeni şiirlerini inceleme

8. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme

1960 sonrasında kendilerini toplumcu olarak nitelendiren,

9. 1980 Sonrası Şiir

1980 Sonrası Şiirini inceleme

10. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

IV. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

1.Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)

a. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışına Bağlı Kalınarak Yazılan Hikâye ve Romanları inceleme

Ayrıca Bakınız -> Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

b. Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları incelemek

c. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikâye ve Romanları inceleme

d. Modernizmi esas alan anlatmaya bağlı edebî metinleri inceleme

2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri )

Göstermeye bağlı edebî metinleri inceleme

3. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri


12. Sınıf (Lise 4) Dil ve Anlatım Dersi Konuları

I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ

1.Sanat metinlerinin yapısını inceler.
2.Sanat metinlerinin gerçeklikle ilişkisini belirler.
3.Sanat metinlerinde göndergenin ne olduğunu, bir metnin göndergesinin kendi içinde veya dışında olmasının metne kazandırdıklarını açıklar.
4.Sanat metinlerinin yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkisini belirler.
5.Sanat metinlerinde kullanılan dilin işlevlerini belirler.
6.Dilin şiirsel işleviyle göndergesel işlevi arasındaki farklılıkları belirler.
7.Sanat metinleri ile okuyucu/seyirci arasındaki ilişkiyi fark eder.
8.Sanat metinleri ile gelenek arasında ilişki kurar.
9.İletişim ile sanat metinleri arasındaki ilişkiyi belirler.
11.Sanat iletisinin bilimsel, düşünsel ve dinsel iletilerden farklılıklarını araştırır.
12.Dille gerçekleştirilen sanatlarla ses, renk, çizgi ve hareketle gerçekleştirilen sanatlar arasındaki farklılıkları belirler.
13.Dille gerçekleştirilen sanat etkinliklerini gruplandırır.
14.Anlatmaya bağlı metinleri temalarının genel özellikleri ve yazılış amaçları bakımından gruplandırır.
15.Anlatmaya bağlı sanat metinlerinde dilin hangi işlevlerinin hakim olduğunu belirler.
16.Anlatmaya bağlı sanat metinlerinin gerçeklikle ve yazıldığı zaman dilimiyle ilişkisini belirler.
17.Anlatmaya bağlı sanat metinlerini gruplandırır.

II. ÜNİTE: SANAT METİNLERİ

1. Fabl
Fablın özelliklerini belirleme ve fabl yazma

2. Masal
Masalın özelliklerini belirleme ve yazma

3. Hikaye (öykü) 
Hikâyenin özelliklerini belirleme, inceleme ve yazma

4. Roman
Romanın özelliklerini belirleme ve inceleme

5. Tiyatro (piyes) 
Tiyatronun özelliklerini belirleme ve inceleme

6. Şiir
Şiirin özelliklerini belirleme, şiir inceleme ve şiir yazma

III. ÜNİTE : SÖZLÜ ANLATIM

1. Konferans
Konferansın özelliklerini belirleme ve uygulama

2. Açık oturum
Açık oturumun özelliklerini belirleme ve açık oturumda yer alma

3. Sempozyum
Sempozyumun özelliklerini belirleme ve sempozyumda yer alma

4. Forum
Forumun özelliklerini belirleme

5. Münazara
Münazaranın özelliklerini belirleme ve münazarada görev alma

IV. ÜNİTE : BİLİMSEL YAZILAR