12. Sınıf Edebiyat Günlük Ders Planları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Günlük Ders Planları

I. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923-….)
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu

II. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER
Cumhuriyet Dönemi edebiyatına ait öğretici metinleri inceleme
Öğretici Metin Örnekleri
1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme
2. Makale
3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi Yazısı
4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hatıra (Anı)
5. Fıkra

III. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
Ayrıca bkz. Konu anlatımı>>> Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1940)
Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme
Necip Fazıl Kısakürek,
Ahmet Hamdi Tanpınar,
Ahmet Muhip Dıranas,
Ziya Osman Saba,
Yaşar Nabi Nayır (Yedi Meşale Grubu’ndaki diğer isimler)
Cahit Sıtkı Tarancı

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1940)
1920-1940 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme
Nazım Hikmet Ran
Yahya Kemal Beyatlı
Necip Fazıl Kısakürek
Mehmet Akif Ersoy

3. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir ve Şairler (1920-1950)
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme
Faruk Nafiz Çamlıbel
Ahmet Kutsi Tecer
Kemalettin Kamu
Orhan Şaik Gökyay
Zeki Ömer Defne
Arif Nihat Asya

4. Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1950)
Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme
Orhan Veli Kanık
Melih Cevdet Anday
Oktay Rifat Horozcu

5. Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940-1960)
Rıfat Ilgaz,
Cahit Irgat,
A.Kadir,
Suat Taşer,
Enver Gökçe…
gibi şairlerin eserlerinden seçilen metin parçaları millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren, saf şiir anlayışına bağlı olan şiirlerle karşılaştırılır. Tema, dil, ahenk bakımlarından farklılıkların belirlenmesi istenir.

6. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940-1960)
Garip dışında yeniliği sürdüren şiirleri incelemek
Gruplar oluşturan öğrencilerin, 1930’lu yılların ortalarından İkinci Yeni’ye kadar millî ve memleketçi, toplumcu gerçekçi ve Garip şiiri dışında şiirde gerçekleşen arayışları kavrama ve farklı şiir tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı problem olarak belirlemeleri sağlanır. Bu dönemin özelliklerini sezdiren;
Fazıl Hüsnü Dağlarca,
Behçet Necatigil,
Asaf Hâlet Çelebi,
Cahit Külebi gibi 1940’larda eser vermeye başlayan sanatkârların şiirleri;
1950 başlarında “Mavi Hareketi’ne mensup oldukları kabul edilen
Attilâ İlhan,
Ahmet Oktay ve daha sonra aynı doğrultuda şiir yazan
Hilmi Yavuz gibi isimlerin şiirleri;
1960 sonrasında mistik bir duyarlılıkla bu başlık altında belirtilen özellikleri taşıyan şiir yayımlayan;
Erdem Beyazit,
Cahit Zarifoğlu;
Millî Edebiyat Dönemi duyarlılığını değişen şartlarda sürdüren
Mehmet Çınarlı,
İlhan Geçer,
Yavuz Bülent Bakiler ve
Yahya Akengin gibi
şairlerin eserlerinden metinler seçilir. Seçilen metinlerden ve sıralanan kazanımlardan, açıklamalardan ve daha önce verilen etkinliklerden yararlanarak bu şiirler yapı, ahenk, tema, dil bakımlarından incelenir. Sözü edilen zevk ve anlayışın yenileşen şiirde varlığını nasıl sürdürdüğü sezdirilir.

7. İkinci Yeni Şiiri (1950-1965)
İkinci Yeni şiirlerini inceleme
Cemal Süreyya
İlhan Berk
Edip Cansever
Turgut Uyar
Ece Ayhan
Ülkü Tamer
Sezai Karakoç

8. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)
İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme
1960 sonrasında kendilerini toplumcu olarak nitelendiren,
İsmet Özel,
Süreyya Berfe,
Nihat Behram,
Ataol Behramoğlu,
Refik Durbaş gibi şairlerin eserlerinden metinleri(şiirleri) ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından inceleme

9. 1980 Sonrası Şiir
1980 Sonrası Şiirini inceleme
10. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

IV. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
1.Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye
a. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışına Bağlı Kalınarak Yazılan Hikâye ve Romanları inceleme
Ayrıca Bakınız->>Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
b. Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları incelemek
c. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikâye ve Romanları inceleme
Peyami Safa,
Ahmet Hamdi Tanpınar,
Tarık Buğra,
Samiha Ayverdi,
Mustafa Kutlu gibi yazarların eserlerinden metinler
d. Modernizmi esas alan anlatmaya bağlı edebî metinleri inceleme
Sait Faik,
Haldun Taner,
Yusuf Atılgan,
Vusat O. Bener,
Bilge Karasu,
Nezihe Meriç,
Attila İlhan,
Adalet Ağaoğlu,
Ferit Edgü,
Rasim Özdenören,
Füruzan,
Oğuz Atay
Orhan Pamuk gibi yazarların eserlerinden metinler

2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri )
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro
Göstermeye bağlı edebî metinleri inceleme
Güngör Dilmen
Haldun Taner
Refik Erduran
Turan Oflazoğlu
Recep Bilginer
Necati Cumalı
Cevat Fehmi Başkut
Turgut Özakman gibi yazarların eserlerinden metinler

3. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri, Sanatçıları, Eserleri; Edebi Topluluklar
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının genel özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunma