11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük Ders Planları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük Ders Planları

Dosya İçeriği: 2011 Türk Edebiyatı/ Dil ve Anlatım Öğretim Programı‘na göre hazırlanan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Dersleri I. dönem ünitelerine ait günlük ders planları yer almaktadır.

Hazırlayan: Ekrem Yekrek, TDE Öğretmeni

İndir-> 11. Sınıf Türk Edebiyatı/ Dil ve Anlatım I. Dönem Günlük Ders Planları


11. Sınıf (Lise 3) Türk Edebiyatı Dersi Müfredat (Eğitim Programı) Konuları

I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL VE SİYASİ HAYATIN İLİŞKİSİ

1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi 

2. Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI

1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
2. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Öğretici Metinler
3. Tanzimat Döneminde Şiir
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

A. Tanzimat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

B. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

5. Tanzimat Donemi Edebiyatının Genel Özellikleri  

III. ÜNİTE: SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYATI CEDİDE) VE FECRİ ÂTİ TOPLULUĞU

1. Servetîfünun Edebiyatının Oluşumu

2. Serveti Fünun Edebiyatı Öğretici Metinler (edebî tenkit, gezi, hatıra, makale)

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

4. Serveti Fünun Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

5. Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri

6. Fecri Âti Topluluğu (1909 – 1912)

7. Fecri Âtî Şiiri

IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911 – 1923)

1. Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

2. Millî Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler
(makale, fıkra, sohbet, deneme, eleştiri, tarih, hatıra)

3. Milli Edebiyat Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

» Millî Edebiyat Dönemi Şiirlerini Gruplandırma

4. Milli Edebiyat Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler    

B. Milli Edebiyat Dönemi Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro)

5. Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri


11. Sınıf (Lise 3) Dil ve Anlatım Dersi Müfredat Konuları, Ders Anlatımları

I. ÜNİTE: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

1. Metinlerin Sınıflandırılması

II. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER

1. Mektup

2. Günlük (Günce)

3. Anı (Hatıra)

4. Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi

5. Gezi Yazısı (Seyahatname)

6. Sohbet (Söyleşi)

7. Haber Yazıları

8. Fıkra

9. Deneme

10. Makale

11. Eleştiri (Tenkit)

III. ÜNİTE : SÖZLÜ ANLATIM

1. Röportaj

2. Mülakat (Görüşme)

3. Söylev (Hitabet, Nutuk)