11. Sınıf Edebiyat Günlük Ders Planları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Günlük Ders Planları

I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL VE SİYASİ HAYATIN İLİŞKİSİ
1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi
2. Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI
1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
2. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Öğretici Metinler
3. Tanzimat Döneminde Şiir
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
A. Tanzimat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Hikaye ve Roman
B. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro
5. Tanzimat Donemi Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı Temsilcileri Yazarları Şairleri Sanatçıları

III. ÜNİTE: SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYATI CEDİDE) VE FECRİ ÂTİ TOPLULUĞU
1. Servetî Fünun Edebiyatının Oluşumu
2. Serveti Fünun Edebiyatı Öğretici Metinler (edebî tenkit, gezi, hatıra, makale)
a. Serveti Fünün Edebiyatında Edebî Tenkit
b. Serveti Fünun Edebiyatında Gezi Yazısı
c . Serveti Fünün Edebiyatında Hatıra
d . Serveti Fünün Edebiyatında Makale
3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir
a. Servet-i Fünun Şiiri ve Özellikleri
b. Mensur Şiir
4. Serveti Fünun Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
– Serveti Fünun Edebiyatı Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
Serveti Fünun Edebiyatında Hikâye ve Roman
5. Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri
Serveti Fünun Edebiyatı Temsilcileri Yazarları Şairleri Sanatçıları
6. Fecri Âti Topluluğu- Fecri Âtî Şiiri (1909 – 1912)

IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911 -1923)
1. Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu
Fikir Akımları

2. Millî Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler
(makale, fıkra, sohbet, deneme, eleştiri, tarih, hatıra)
a. Milli Edebiyat Dönemi Makale
b. Milli Edebiyat Dönemi Fıkra
c. Milli Edebiyat Dönemi Sohbet
d. Milli Edebiyat Dönemi Tarih-Tenkit
e. Milli Edebiyat Dönemi Hatıra
f. Milli Edebiyat Dönemi Deneme

3. Milli Edebiyat Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
» Millî Edebiyat Dönemi Şiirlerini Gruplandırma
a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
b. Saf (Öz) Şiir Anlayışı, Özellikleri, Temsilcileri
c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
d. Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri

4. Milli Edebiyat Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Video Ders)
A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
a. Milli Edebiyat Dönemi Hikâye
b. Milli Edebiyat Dönemi Roman
c. Milli Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Eserlerin (Hikâye-Roman) Özellikleri
B. Milli Edebiyat Dönemi Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro)

5. Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri


11. Sınıf Edebiyat Grubu Derslerine (Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Dili, Edebi Metinler, Dil Ve Anlatım, Kompozisyon, Hızlı Okuma Teknikleri) ait 20 adet günlük plan dosyası.

Dikkat! Dosyanın şifresi: turkceciler.com

İndir-> 11. Sınıf (Lise 3) Edebiyat Grubu Dersleri Günlük Ders Planları