10. Sınıf Dil ve Anlatım Günlük Ders Planları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Günlük Ders Planları

I. ÜNİTE: SUNUM, TARTIŞMA, PANEL
1. Sunum
2. Tartışma
3. Panel

II. ÜNİTE: ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ
1. Anlatıma Hazırlık
2. Anlatımda Tema ve Konu
3. Anlatımda Sınırlandırma
4. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı
6. Anlatımın Özellikleri
7. Anlatımın Oluşumu
8. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

III. ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ
1. Öyküleyici Anlatım (Hikâye Etme)-İsim (Ad)
2. Betimleyici Anlatım (Tasvir Etme)-Sıfat (Ön Ad)
3. Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım-Zamir (Adıl)
4. Destansı (Epik) Anlatım-Fiil (Eylem)-Fiilimsi (Eylemsi)
5. Emredici Anlatım-Yapıları Bakımından Fiiller (Eylemler)
6. Öğretici Anlatım-Zarflar (Belirteçler)
7. Açıklayıcı Anlatım-Zarf (Belirteç)
8. Tartışmacı Anlatım-Zarf (Belirteç)
9. Kanıtlayıcı Anlatım -Zarf (Belirteç)
10. Düşsel (Fantastik) Anlatım-Edatlar (İlgeçler)
11. Gelecekten Söz Eden Anlatım-Bağlaçlar
12. Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog)-Ünlemler
13. Mizahi Anlatım-Ünlem